Jak na vyhlášení insolvence

Lenka Rutteová     Publikováno 03.04.2019  Rada | Finanční mix

Jak na vyhlášení insolvence

Doposud jsme se bavili o tom, jaké podmínky osobní bankrot má a v nejbližší budoucnosti bude mít. Jak ale insolvenci vyhlásit, co k tomu potřebujete a jak se do samotného procesu vůbec pustit? Zde je malý návod.

V minulém článku jsme se věnovali nově schválené novele insolvenčního zákona a insolvenčnímu řízení obecně. V následujících řádcích si popíšeme jak se do samotného procesu vyhlášení insolvence pustit. Kdo může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení? Čtěte dál...

 

Kdo může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení?

Insolvenční řízení se může začít vést na základě návrhu podaného dlužníkem, fyzickou osobou. Samozřejmě k tomu dlužník může využít služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, nebo akreditované osoby, nejčastěji v podobě zaměstnance neziskové organizace, která poskytuje služby v oblasti osobního bankrotu zcela zdarma.

Návrh však může podat i některý z věřitelů. V tomto případě je zde pak 30denní lhůta pro dlužníka, aby na soudu podal návrh na povolení svého oddlužení (bankrotu).

 

Co je potřeba k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení?

Nejprve ten správný formulář. Vydává ho Ministerstvo spravedlnosti a je ke stažení kdykoliv zdarma. Počítat musíte s tím, že jakmile formulář se žádostí o oddlužení na soud podáte, neprodleně bude tato informace zanesena do veřejně přístupného seznamu s názvem Insolvenční rejstřík.

Do formuláře je nutno vyplnit tyto náležitosti:

 • jméno dlužníka a označení osob oprávněných za něho jednat (čí službu využijete),
 • údaje o vašich očekávaných příjmech v následujících pěti letech,
 • údaje o vývoji vašich příjmů za poslední 3 roky,
 • návrh způsobu oddlužení, se kterým vám poradí ten, skrze jehož služby návrh na oddlužení podáte
 • pokud máte spoludlužníka nebo ručitele, i oni musejí návrh podepsat, to se týká také manžela či manželky, kteří podpisem stvrdí, že s insolvencí souhlasí
 • v případě manžela nebo manželky není nutné podpis a souhlas dokládat, pokud, jak zákon říká, nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, dále rozsah vyživovacích povinností dlužníka (vůči manželovi či manželce, vůči nezaopatřeným dětem) nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela (manželky)
 • úřední ověření všech podpisů
 

K návrhu na zahájení insolvenčního řízení je nutno doložit tyto dokumenty

Nelze vařit z vody, a tak dlužník musí doložit, že výše uvedené informace o příjmech v budoucnu jsou založeny na pevném a reálném základu. Proto je nutné přiložit následující potvrzení a data:

 • seznam majetku a závazků. Nebo pokud už insolvenční řízení probíhalo, tak doložit změny od posledního záznamu v rejstříku,
 • dokumenty s potvrzeními o údajích o vašich příjmech za poslední 3 roky (příjmy vypíšete do žádosti, tady je nutné je doložit),
 • pokud chcete mít oddlužení v míře větší než 70 procent, je nutné ještě dodat písemný souhlas nezajištěného věřitele, že se s vámi dohodl, že hodnota splaceného dluhu bude po oddlužení menší než 30 % jeho současné pohledávky

 

Kam podat návrh na zahájení insolvenčního řízení?

Vždy pouze a jedině k místně příslušnému insolvenčnímu soudu, což je v tomto případě krajský soud sídlící v tom (starém) kraji, kde máte trvalé bydliště.

Advokátům a soukromým osobám specializujícím se na oddlužení je nutné za podání návrhu zaplatit 4 – 6 tisíc korun. Neziskové organizace, které mají potřebnou státní akreditaci, nabídnou tuto službu zcela zdarma, díky čemuž se neprohlubuje finanční tíseň.

 

Kdy vám soud oddlužení neschválí?

Soud může mít spousty námitek k vašemu požádání o vyhlášení osobního bankrotu. A to bohužel i tehdy, když zjistí, že nebudete schopní během pěti let umořit 30 procent současného dluhu. V takovém případě vám insolvenci zamítne – tedy pokud nedodáte písemný souhlas nezajištěného věřitele, že se s vámi dohodl, že hodnota splaceného dluhu bude po oddlužení menší než 30 % jeho současné pohledávky.

 

Jaké jsou další důvody k zamítnutí žádosti o oddlužení? Podle legislativy jde zejména o následující:

 • když je evidentně sledován nepoctivý záměr, třeba když už jednu insolvenci máte,
 • návrh jste podali poté, co už bylo o vašem oddlužení jednou rozhodnuto,
 • analýza vaší životní situace prokáže váš lehkomyslný nebo nedbalý přístup k plnění povinností spojených se splácením nebo povinností v insolvenčním řízení.
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více