Výpověď povinného ručení: jak ji napsat, komu a kdy výpověď odeslat

Výpověď povinného ručení: jak ji napsat, komu a kdy výpověď odeslat

Výpověď povinného ručení: jak ji napsat, komu a kdy výpověď odeslat

Chcete ukončit současné povinné ručení, a váháte, jak na to? Nejde o nic složitého, do pěti minut máte hotovo. Ukážeme vám, z jakých příčin lze povinné ručení vypovědět, jaké jsou lhůty a kam vůbec výpověď poslat. Poradíme, na co se zaměřit, abyste s novým povinným ručením byli spokojenější (když je důvodem k výpovědi právě nespokojenost).

Důvody pro výpověď smlouvy povinného ručení

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se dá vypovědět z osmi důvodů. Povinné ručení je běžnou pojistnou smlouvou, která se dá ukončit i jinak než uplynutím sjednané pojištěné doby. Vy, jakožto klient pojišťovny, smíte vypovědět povinné ručení v následujících situacích:

1. konec pojistného období

Pojištění většinou trvá jeden rok. Když jej na konci trvání nevypovíte, automaticky se prodlouží s aktualizovanou (zvýšenou) cenou na další rok. Pojišťovny to označují jako „automatickou prolongaci“. Aby výpověď byla platná, musíte ji na pojišťovnu doručit nejpozději 6 týdnů před výročím sjednání smlouvy. Pamatujte, že raději dříve než později.

2. do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Dva měsíce od podpisu smlouvy trvá období, v němž můžete povinné ručení vypovědět bez uvedení důvodu. A pojišťovna musí takovou výpověď přijmout.

3. do tří měsíců od pojistné události

Pokud se vám nelíbí, jaké pojistné plnění pojišťovna (klidně i z připojištění nebo u asistenčních služeb) poskytla, můžete povinné ručení vypovědět do tří měsíců od pojistné události, a pojišťovna ho musí akceptovat. Ale nespokojenost s plněním nemusí být jediným důvodem výpovědi.

Pojistná událost tu vlastně slouží jako „právní“ otevření dveří k časnější výpovědi smlouvy. Počítat musíte s měsíc trvající výpovědní dobou.

4. změna ceny pojistného - úprava pojistitelem

Pojišťovny zasílají oznámení o nové ceně pojistného na nové období. Pokud se vám změna nelíbí, můžete do jednoho měsíce od doručení změněné ceny smlouvu o povinném ručení vypovědět. Pojišťovna ji musí přijmout, ale s jedinou výjimkou: jestliže se cena změnila proto, že se změnil váš bonus/malus, ztrácíte na výpověď smlouvy nárok.

5. likvidace vozidla nebo přerušení jeho provozu a uložení SPZ do depozitu

Jakmile auto zcela likvidujete, nebo ho jen na nějakou dobu odstavujete z provozu, můžete vypovědět povinné ručení. Pozor, jestliže auto jen odstavujete, musíte registrační značky (SPZ) uložit do depozitu (bližší informace poskytne Registr vozidel). I zde musí pojišťovna výpověď přijmout.

6. změna majitele vozu

Vůz jste prodali či darovali, a dochází tak k přepisu auta na nového majitele. Povinné ručení vypovězte ke dni přepisu auta v Registru vozidel. Pojišťovna je povinna výpověď bez okolků přijmout.

7. krádež vozu

Ještě-li mezi nešťastníky, kterým bylo auto odcizeno, a máte o tom sepsaný protokol u Policie ČR, můžete povinné ručení vypovědět okamžitě.

8. kdykoliv oboustrannou dohodou

Legislativa dává prostor k oboustranné dohodě o výpovědi smlouvy povinného ručení. Ale jde o dohodu, nikoliv o povinnost vaši výpověď přijmout. A vězte, že na dohodu přistupují pojišťovny jen velmi nerady, a ve zcela ojedinělých případech (spíše spojených se závažnými životními událostmi).

9. Stejně jako u sjednání půjčky online, platí možnost vypovědět pojištění sjednané na dálku (v online srovnání) do 14 dní od podpisu smlouvy. Jde o obecné ustanovení pro všechny typy smluv sjednávaných na dálku, proto jsme je do počtu důvodů k výpovědi nezařadili.

Připomeňte siCo kryje povinné ručení a na co se nevztahuje

Nové ručení musí navazovat na to původní

Pokud vypovídáte povinné ručení, ale auto vám zůstává, myslete na to, že nesmí být nepojištěno byť na jediný den. Co nejdřív proto vyberte ručení nové, a načasujte ho tak, aby na to původní navazovalo.

 • U výpovědi ke konci pojistného období nastavte nové pojištění na stejné datum, jako jste podepisovali smlouvu původní
 • u výpovědi do 2 měsíců od sjednání pojištění počítejte s osmidenní výpovědní lhůtou
 • u výpovědi po pojistné události počítejte s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce
 • u výpovědi z důvodu změny pojistného zanikne vypovídaná smlouva až k poslednímu dni pojistného období, tzn. k výročí.

Podívejte se, z čeho se skládá cena povinného ručení a co na ni má vliv

Jak sepsat výpověď povinného ručení

Aby byla výpověď smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platná, musí obsahovat tyto povinné části:

 • identifikaci pojistníka (vás) - jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, případně firma a IČO
 • identifikaci vozidla
 • číslo pojistné smlouvy - pojišťovna se obejde i bez čísla smlouvy, pokud správně uvedete sebe a svůj vůz
 • důvod výpovědi
 • u převodu auta, jeho likvidace nebo odcizení doplňte datum, k němuž smlouvu vypovídáte
 • datum a podpis pojistníka (vás).

 

Vzor výpovědi nepotřebujete, rovnou si ji nechte vygenerovat

U výpovědi povinného ručení vzor potřebovat nebudete. Stačí použít generátor výpovědí povinného ručení. Vše je předem nastaveno, vy jen doplníte vaše osobní údaje, číslo smlouvy, datum a důvod výpovědi.

Text výpovědi se vygeneruje jako pdf, které můžete podepsat přímo v počítači, nebo vytisknout a podepsat ručně. Zda hotovou výpověď zašlete jako přílohu e-mailu, nebo doporučeným dopisem na centrálu pojišťovny, už je jen na vás.

 

Jak a kam odeslat výpověď povinného ručení

Některé pojišťovny mají pro výpověď povinného ručení formulář na svých stránkách, u jiných lze využít komunikačního kanálu přímo z klientské zóny/aplikace, ale až po přihlášení se do ní. Pokud jste pojištění sjednávali s poradcem, měl by vám pomoci též s jeho výpovědí.

Dodejme, že bez výjimky můžete u každé pojišťovny využít tyto formy odeslání výpovědi:

 • vlastnoručně napsanou nebo vytisknutou a podepsanou výpověď doporučenou poštou
 • pdf, fotografii nebo sken výpovědi s vlastnoručním podpisem odeslaný elektronicky datovou schránkou
 • pdf, fotografii nebo sken e-mailem adresovaným na centrálu pojišťovny.

Pamatujte: Stejná pravidla pro výpověď povinného ručení platí i u pojištění elektrokoloběžek, čtyřkolek, zahradních traktůrků a dalších motorových vozidel, na která si musíme sjednávat povinné ručení od 23. 12. 2023.

Jak vybrat povinné ručení, abyste tentokrát byli spokojenější

Nejvýhodnější povinné ručení se dá sjednat pouze online. Na přepážce pojišťovny s tak nízkými cenami počítat nelze, jako jednotlivý zákazník totiž nikdy nedostanete množstevní slevu. Ale online srovnávač povinného ručení takové slevy má, často má vyjednány exkluzivní podmínky spolupráce s pojišťovnami.

V online srovnání se při výběru povinného ručení soustřeďte nejen na cenu, ale i na parametry pojistky:

 • pojistné limity povinného ručení
 • připojištění a rozsah jejich krytí
 • rozsah asistenčních služeb.

V podstatě byste se měli zaměřit na co nejlepší poměr mezi cenou povinného ručení a sjednanou službou. Vedle výhodnějších cen má online srovnání i tu výhodu, že vám ukáže aktuální akce pojišťoven, a navíc vám umožní porovnat si jejich nabídku na jednom místě bez toho, abyste složitě přeskakovali mezi webovkami jednotlivých poskytovatelů pojištění.

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Mohlo by vás zajímat

Kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení

05.04.2024

Pojištění

Přinášíme vám kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení. Projděte si nové a rozšířené kategorie v pojištění vozidel: patří k nim i to vaše?

Bonus u pojištění vozidel: kdy na něj máte nárok a v jaké výši?

15.03.2024

Pojištění

Zjistěte, jak získat bonus u pojištění vozidel. Kdo má nárok na bonus a jak se dostanete do malusu? V čem se liší přístupy pojišťoven a jak si bonus uplatnit?

Pojištění pro elektroauta: jak dlouho na něj budete šetřit?

13.03.2024

Pojištění

Jak drahé je pojištění pro elektromobil? Proč má povinné ručení levnější, ale havarijko dražší? Je dobré spokojit se jen s povinným ručením, a havarijní pojistku vynechat?