Co je potřeba vědět o pojištění podnikatelů

Co je potřeba vědět o pojištění podnikatelů

Co je potřeba vědět o pojištění podnikatelů

Podnikatelské pojištění je obrovskou částí pojistného trhu, na kterém se podílejí nejen pojišťovny, ale také banky. Zahrnuje několik základních kategorií krytí podnikatelských rizik, přičemž náplň kategorií je velmi pestrá, u každé pojišťovny a banky jiná – a to nejen obsahově, ale samozřejmě i cenou. Některá pojištění jsou povinná a nelze bez nich určité živnosti legálně provozovat, jiná jsou zcela dobrovolná. V tomto textu se podíváme jak na jednotlivé typy pojištění, tak i na obecné zásady pojišťování podnikatelské činnosti.

K čemu slouží podnikatelské pojištění?

Nejprve je nutné vědět, co vlastně je podnikatelské pojištění. Jde, stejně jako u soukromého pojištění, zejména o finanční krytí škod způsobených pojistnou událostí. Podnikatel se díky pojištění nedostane v případě nepříznivého vývoje ve svém podnikání do finanční nouze či dokonce až do likvidace – pojišťovna je schopná uhradit i stamilionové částky.

Co je pojistná událost v podnikatelském pojištění?

Mnoho pojistných událostí je stejných jako v soukromém pojištění osob a majetku – například dopravní nehoda (povinné ručení a „havarijko“), živly, vandalismus nebo krádež (majetek). 

Pak jsou tu ale další druhy podnikatelských pojištění, které kryjí pojistné události přímo související s výkonem podnikání, a to jak u malých živnostníků, tak u firem jakékoliv velikosti, a dokonce i u institucí veřejné správy.

maskot

Typickými příklady podnikatelského pojištění jsou: 

 • odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností (instalatér udělá chybu, která poškodí klientův majetek)
 • pojištění samotného provozu (pojistnou událostí je jeho přerušení)
 • pojištění profesní odpovědnosti (zdravotníků, poradců, zprostředkovatelů)
 • pojištění úpadku (jistě znáte od cestovních kanceláří) 
 • pojištění plateb/faktur – pojistnou událostí je jejich neproplacení odběratelem.

Vedle samotného krytí škod (včetně dalších nákladů, jako jsou náklady soudního řízení nebo právního zastoupení ve sporech) nabízejí pojišťovny ještě i asistenční servis a doprovodné služby, které se mohou velmi hodit. Jde zejména o právní ochranu proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům, ale třeba i reference na specialisty v oblasti odstraňování samotných škod, či přímo jejich „dodávání“ – na základě smlouvy mezi odbornou firmou a pojišťovnou.

Podívejte se, jak postupovat po dopravní nehodě, abyste nepřišli o pojistné plnění, včetně plnění z podnikatelského pojištění.

Pojištění pro podnikatele: ano či ne?

Jsou povinná pojištění, u kterých se podnikatele nikdo ptát nebude, zda je chce nebo nechce, prostě si je musí uzavřít. Jde samozřejmě o povinné ručení za provozované vozy, dále o profesní pojištění všude tam, kde to vyžaduje legislativa, nezapomínejme ani na pojištění proti úpadku cestovních kanceláří nebo agentur práce.

Všechna ostatní pojištění jsou dobrovolná – a záleží tedy na zvážení samotného podnikatele, zda pro něj mají význam. Jsou profese, kde se podnikatelské pojištění v podstatě nevyužívá (například běžné administrativní činnosti). 

Na druhé straně spektra stojí služby nebo výroba, které dokáží svým provozem způsobit velké škody na majetku nebo na životech, zdraví či životním prostředí. A právě zde jsou podnikatelská pojištění využívána ve velkém. Podmínkou úspěchu je však jejich správné nastavení. Jedná se o kategorii tzv. pojištění odpovědnosti.

Tip

Podnikateli se jistě vyplatí i životní pojištění. Podívejte se, jak si „životko“ správně nastavit!

maskot

Zvlášť pak stojí kategorie pojištění majetku, provozu či plateb, které se soustředí na vnitřní škody způsobené událostmi zvenčí. Je vždy na zvážení podnikatele, zda se mu pojištění vyplatí. Vše plyne z podstaty podnikání a jeho náročnosti na vybavení (i softwarové) nebo z rizikovosti platební morálky odběratelů v daném oboru.

Podle čeho vybírat pojištění pro podnikatele?

Samotný výběr pojištění pro podnikatele se může stát velkým oříškem. Ale pokud jste menší firmou nebo jednotlivým živnostníkem, poradíte si s ním už na základě individuální komunikace s pojišťovnou. Ale i vy musíte znát alespoň základy, o nichž se za chvilku rozepíšeme.

Větším firmám nebo institucím veřejné správy se doporučuje využít specializované služby pojišťoven či na podnikatele orientovaných poradenských firem (zprostředkovatelů), které nabídnou tzv. služby auditu pojistné ochrany. Jde v podstatě o hloubkovou analýzu rizik a možností jejich pojištění v různých variantách, ze kterých si pak podnikatel vybere, či si je individuálně sestaví.

Jestliže se do výběru podnikatelského pojištění pustíte sami, měli byste postupovat následovně:

 • udělat si přehled o povinném pojištění ve vašem podnikání
 • zvážit všechna rizika plynoucí z vaší činnosti – kde všude se může odehrát větší škoda
 • zvážit všechen majetek a možnost jeho zničení, poškození – movitosti i nemovité věci, včetně software
 • vyhledat pojišťovnu nebo banku, která nabízí pojištění všech (či alespoň většiny) vámi identifikovaných rizik a která je zároveň podle recenzí klientů schopná nabídnout dobrý servis, plní rychle a spolehlivě
 • komunikovat se samotnou pojišťovnou, bankou (nebo i s několika z nich) a postupně nastavit samostatná pojištění nebo jejich balíček.
maskot

Tip

Podívejte se, kdy advokát neručí. Možná vás překvapí, že odpovídá i za službu, kterou poskytl zdarma.

maskot

Jak komunikovat s pojišťovnou?

Na pobočce, online, telefonicky, to záleží na vašich preferencích. Hlavní ale je sdělit pojišťovně všechna rizika, která chcete pojistit, respektive která ve vašem podnikání jsou. Pokud si na jejich vyjmenování sami netroufáte, sdělte pojišťovně přesně charakter své činnosti a její specifika. 

Pojišťovna nebo banka mají specialisty, kteří možná rizika na základě vašeho popisu vytipují, díky tomu bude možné rozsah pojištění vhodně nastavit. Preferujte lepší krytí a plnější servis před lepší cenou. Vyplatí se to, protože díky občanskému zákoníku jsou zejména náhrady újmy poměrně vysoké.

Z čeho se odvíjí cena pojištění podnikatelských rizik?

Výpočet ceny je vždy individuální, ale většinou v něm najdeme tyto základní parametry:  

 • oblast podnikání a jeho rizikovost 
 • výše příjmů podnikatele
 • pojistný limit 
 • spoluúčast 
 • rozsah pojištění
 • územní platnost pojištění – zda jen ČR nebo i EU, svět

Nejedná se o kompletní výčet položek, z nichž se cena odvíjí, nýbrž o položky, které cenu pojištění určují vždy. Díky vysoké individualizaci této služby se však v ceně pojištění zohledňuje celá řada dalších parametrů. Pojistitel vás o nich vždy musí informovat. S parametry se dá různě hýbat – s cílem vybrat optimální kombinaci pojistného krytí a nákladovosti samotné pojistky.

Tip

Věděli jste, že havarijní pojištění nemusí fungovat všude, kam jedete nebo přepravujete?

maskot

A teď už se podívejme na jednotlivé druhy pojištění podnikatelských rizik. Rozdělíme je do základních kategorií, v nichž se pokusíme vypsat běžnější i méně běžné druhy podnikatelských rizik a jejich pojištění, specializovaná pojištění pro různé obory podnikání atd. 


Pojištění profesní odpovědnosti

Povinné pojištění profesní odpovědnosti si musí uzavřít každý podnikatel, který poskytuje služby v legislativou daných profesích. Jedná se zejména o lékaře a další zdravotníky, o advokáty, pojišťovací zprostředkovatele, insolvenční správce, auditory, notáře, soudní exekutory, dražebníky, oceňovatele majetku, autorizované architekty, inženýry, techniky, také například o provozovatele letadel, plavidel, jaderných zařízení, zařízení pro výrobu tepelné energie, ale například i o všechny, kdo vykonávají myslivost či sociální služby a další druhy činností.

U ostatních profesí, jako jsou například účetnictví a poradenství v oblasti daní, konzultační služby nebo informační technologie není pojištění prozatím povinné, ovšem velmi doporučované, přičemž většina takových podnikatelů se dnes již pojišťuje zcela automaticky, v oblasti tzv. obecné odpovědnosti.


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Jde o klasické povinné ručení, velmi podobné tomu, co známe i ze soukromého života. K povinnému ručení pojišťovny samozřejmě nabízejí i pojištění havarijní, pojistí dokonce celé flotily aut osobních, nákladních, flotily lodí nebo i letadel. 

Z pojištění flotil většinou plynou množstevní slevy nebo profesní služby nad rámec základní nabídky. Speciální pojištění si uzavírají autoškoly, zahrnují do něj vždycky i úrazové pojištění žáků autoškol. Najdeme tu však i speciální pojištění pro autosalony nebo bazary.


Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku je další z řady povinných pojištění rizik. Všichni jej známe zejména v souvislosti s cestovními kancelářemi. Pozor, cestovní agentury jej mít nemusejí, protože jen přeprodávají zájezdy pořádané někým jiným. 

Pojištění proti úpadku ale najdeme například i u agentur práce. Pojištěna musí být každá, která své zaměstnance přiděluje za účelem výkonu práce u uživatele, jinými slovy provádí zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti. 

Na pojistném trhu se ovšem nabízejí i dobrovolná pojištění proti úpadku podnikatele, kterým se též říká pojištění finanční ztráty. Jedná se o krytí vysoké finanční ztráty způsobené velkou škodou z provozu vozidla, která nebyla plně uhrazena z primárního pojištění, neb na něm nebyl tak vysoký limit plnění (lze nastavit i na miliardu korun).

 Všechna dále zmíněná pojištění již patří do skupiny těch dobrovolných.


Obecné pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (odpovědnost za újmu)

V kategorii pojištění odpovědnosti podnikatele z provozní činnosti najdeme snad tu nejpestřejší škálu pojistných rizik a plnění. Jde v podstatě o snahu podnikatelů mít kryty případné škody, újmy, které vzniknou kteroukoliv fází jejich činnosti, a to jak v oblasti výroby, tak služeb.

Zmiňme například:

 • škody na životním prostředí způsobené chybnou technologií
 • škody na majetku klienta způsobené vadným výrobkem nebo jeho instalací (vada práce)
 • pojištění technických rizik (strojní pojištění)
 • stále častější je pojištění kybernetických rizik, které kryje jak náklady vzniklé následkem neoprávněného přístupu, tak chybou operátora, útoku, kryjí se zejména sankce, pokuty a ušlý zisk
 • podobné je pojištění odpovědnosti za data spojená s GDPR
 • odpovědnost za věci převzaté – patří sem například věci v šatnách, věci v opravě, ale jimi způsobené škody na zdraví, životě, majetku
 • specializovaná pojištění odpovědnosti pro různé obory, kde se odehrávají typická rizika plynoucí právě z povahy oboru. Jedná se třeba o hotely, penziony, dopravce, zasílatele, zemědělce, sportovní hřiště a dětské koutky, fitcentra, stavebně-montážní firmy, obchody s potravinami, bytové domy, realitní zprostředkovatele…
 • zajímavé bývá u větších firem pojištění odpovědnosti pro manažery – kryje škody vzniklé pochybením manažerů. Tomu podobná je odpovědnost za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev
 • v neposlední radě jmenujme i pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Pojištění majetku

Vzhledem k tomu, že pojištění je majetku je běžnou soušástí i soukromého pojištění, není nutné se o něm podrobněji rozepisovat. Dodejme jen, že se týká jak pozemků, tak staveb, ale samozřejmě i věcí movitých, a to včetně duševního vlastnictví, software. 

Pojištěny bývají jak věci vlastní, tak ty pronajaté, vejde se sem většinou i pojištění věcí zaměstnanců, hostů, do tohoto pojištění patří též denní tržba. Pojistnou událostí bývá jak živel, tak krádež, vandalismus, ztráta, někdy i dopravní nehoda. A pozor, stále častěji jsou uzavíraná i pojištění s krytím následků terorismu.

Speciální kategorii tvoří majitelé využívající alternativní zdroje energie - fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, větrné elektrárny a malé vodní elektrárny. Pojišťuje se nejen majetek, ale samozřejmě i odpovědnost.

Skla se ve většině podnikatelských pojištění nastavují zvlášť, ale to ostatně i u soukromého pojištění domácnosti či nemovitosti. Co se podniků týká, dají se připojistit skla na budovách, skleněné štíty, tabule, vitríny, ale i drobné sklo – osvětlení, zrcadla.

U majetkového pojištění se zaměřte na aktuální odhadní cenu majetku. Jakmile si totiž majetek pojistíte na nižší částku, riskujete, že ji pojišťovna klasifikuje jako podpojištění. To vyústí mimo jiné ve výplatu nižšího než nasmlouvaného pojistného plnění. Viz náš článek podrobně vysvětlující vše ohledně podpojištění.


Pojištění provozu

Do skupiny pojištění provozu podnikatele nebo firmy patří vše, co se fungování týká, a to včetně stažení výrobku z trhu (je-li sjednáno). Pojišťovna v případě přerušení provozu hradí zejména ušlý zisk a režijní náklady, náklady vynaložené na zkrácení doby přerušení a také na pronájem náhradních prostor a prostředků, pokud musejí být využity.

Samostatnou kapitolou jsou finanční ztráty vzniklé při pořádání kulturních, sportovních či společenských akcí. Týkají se přímo výkonu činnosti a řadí se mezi pojištění finančních rizik, která patří k provozu podnikatelské činnosti.

Pandemická rizika začala tvořit důležitou součást pojištění pro podnikatele, zejména stran provozu omezeného právě pandemií, ať se týká nemocnosti zaměstnanců, nebo přikázaným uzavřením (omezením) provozu ze strany státu či samosprávy (kraje). 

K provozu (ale i k odpovědnosti) mohou náležet též cestovní pojištění zaměstnanců či podnikatelů vydávajících se na služební/pracovní cesty. Od soukromých pojištění se liší zejména výší plnění a sjednanými riziky. Pokud byste je chtěli propojit s dovolenou (sportovní), je vhodné se připojistit na další škálu rizik).


Pojištění plateb

Pojištění faktur/plateb jsme se v našem blogu již podrobně věnovali. Najdete jej pod názvem Pojištění pohledávek aneb jak se ochránit před neplatiči faktur. Zde najdete vše, co je nutné o pojištění plateb vědět.

 

zdroj: Podnikatel.cz / oPojištění.cz / webové stránky pojišťoven nabízejících podnikatelské pojištění

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení

05.04.2024

Pojištění

Přinášíme vám kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení. Projděte si nové a rozšířené kategorie v pojištění vozidel: patří k nim i to vaše?

Bonus u pojištění vozidel: kdy na něj máte nárok a v jaké výši?

15.03.2024

Pojištění

Zjistěte, jak získat bonus u pojištění vozidel. Kdo má nárok na bonus a jak se dostanete do malusu? V čem se liší přístupy pojišťoven a jak si bonus uplatnit?

Pojištění pro elektroauta: jak dlouho na něj budete šetřit?

13.03.2024

Pojištění

Jak drahé je pojištění pro elektromobil? Proč má povinné ručení levnější, ale havarijko dražší? Je dobré spokojit se jen s povinným ručením, a havarijní pojistku vynechat?