Mimořádný výběr z životního pojištění – kdy a jak ho udělat?

Mimořádný výběr z životního pojištění – kdy a jak ho udělat?

Lenka Rutteová   Publikováno 09.12.2021 Rada| Pojištění

Mimořádný výběr z životního pojištění – kdy a jak ho udělat?

Máte starší životní pojistku a ponechali jste si u ní možnost mimořádných výběrů? Pak možná hledáte způsob, jak první výběr provést. Co to vlastně je a jak si mimořádné výběry umožnit i na nových smlouvách? Jak je tomu s příspěvkem od zaměstnavatele a s možností jeho výběru ještě před ukončením smlouvy o životním pojištění? Postupně na všechny tyto otázky odpovíme.

Co je mimořádný výběr podílových jednotek ze životního pojištění?

Starší životní pojištění, uzavírané do konce roku 2014, mohlo být sjednáno tak, aby pojistník směl požádat o mimořádný výběr podílových jednotek z investic (úspor), které si na smlouvu ukládal a třeba mu sem přispíval i zaměstnavatel, pojišťovnou pak byly investovány (a někdy i zhodnocovány). 

Jde vlastně o částečný výběr doposud vytvořené hodnoty majetkového účtu bez toho, aby sjednané životní pojištění zaniklo nebo aby byl klient jakkoliv sankcionován ze strany pojišťovny či státu. Pracuje se tu pouze s investiční (rezervotvornou) složkou pojistné smlouvy.

Jak provést mimořádný výběr?

Cest je samozřejmě více. Dá se návštěvou pobočky vaší životní pojišťovny, kanceláře, případně vašeho „pojišťováka“. V obou případech půjde o vyplnění formuláře, který mají pojišťovny pro tento krok připraveny na svých stránkách, a nese název „Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek“, může být uložen například v sekci „změnolistů“ – a pracovník pojišťovny nebo i soukromý pojišťovací poradce o něm musí vědět.

Sami za sebe výběr udělat většinou nemůžete – je vyžadováno, aby pracovník pobočky nebo pojišťovací poradce identifikovali vás jako klienta (občanku s sebou) a ověřil „shodu podoby identifikované osoby dle předložených průkazů totožnosti“. Jde o poměrně zásadní krok, a proto je vyžadováno ověření nezávislou, a přitom kvalifikovanou osobou.


Ze kterých životních pojištění se dá mimořádný výběr provést?

Jednoduše řečeno z pojištění uzavřených před rokem 2015 a zároveň nepřevedených na daňové odpočty. Podívejme se na to podrobněji: všechny životní pojistky s rezervotvornou složkou uzavřené před rokem 2015 měly také možnost mimořádných výběrů.

Koncem roku 2014 však bylo nutné se rozhodnout, zda si klient ponechá tuto podobu životní pojistky (s možností mimořádných výběrů), nebo provede změnu ve smlouvě a přejde na nové podmínky: ty dovolují si jednak uplatnit odpočet z daňového základu, jednak sem může zaměstnavatel přispívat bez toho, aby z příspěvku odváděl daň, zdravotní a sociální pojištění – ovšem mimořádné výběry tu už umožněny nejsou.

Užitečný TIP pro Vás:

Uvažuje o novém životním pojištění? Pak vězte, že nejvýhodnější je ta varianta, která „jen“ kryje rizika. Zkrátka klasické pojištění bez investiční složky - a investovat u specialistů, za mnohem nižší poplatky. Důraz u „životka“ byste měli klást na nemoci a invaliditu. Ty totiž patří k nejnákladnějším životním událostem.

Mám zájem o porovnání rizikového životního pojištění

 

Jak si mimořádné výběry umožnit na nových smlouvách?

Bohužel nijak. Mimořádný výběr na novém pojištění sjednaném po konci roku 2014, u kterého si uplatňujete daňové odpočty, nebo sem přispívá zaměstnavatel, už neuděláte. Proč je tomu tak? Protože příspěvek státu v podobě snížení daně pojištěnému z příjmu, plus u zaměstnavatele odpuštění daně, sociálního a zdravotního pojištění u příspěvku zaměstnanci na jeho životní smlouvu jsou státem realizované programy k podpoře tvorby úspor jednotlivce na penzi.  

 

Možnost předčasných výběrů byla zrušena kvůli vypočítavosti zaměstnavatelů

A právě s cílem tvorby úspor na stáří jsou mimořádné výběry v přímém rozporu. Proto již nejsou u nových smluv umožňovány. Stát k tomuto opatření přistoupil v reakci na postupy mnoha zaměstnavatelů, kteří svým pracovníkům vypláceli namísto plné řádné mzdy jen nižší částky, a zbytek jim poskytli formou „nedaněné mzdy“ jako příspěvek na životní pojištění. 

Zaměstnanec si za nějaký čas vybral peníze formou mimořádného výběru. Ve výsledku se tratilo na výběru zdravotního a sociálního pojištění i daní – a rozhodně nešlo o malé částky. Ztrácel se pak i hlavní účel investic skrze životní pojištění: zajištění se na stáří.

Ministerstvo financí komentovalo důvody ke změně podmínek výběrů u životního pojištění následovně:

„Životní pojištění se stalo nástrojem pro výplaty části odměn zaměstnanců mimo standardní zdanění a zejména mimo systém sociálního a zdravotního pojištění. Namísto spoření na stáří je tak daňová úleva poskytována v situaci, kdy jsou příspěvky od zaměstnavatele zaměstnanci pravidelně bezprostředně vybírány“.

Tip: pokud se chcete zajistit na stáří, rozhodně ne formu úložek na životním pojištění. To totiž patří k investicím nejdražším, a tak i nejméně vhodným. Omrkněte raději základní 4 pravidla úspěšného investora a začněte investovat mnohem výnosněji!


Co když přece jen peníze potřebujete ihned, a musíte svou životní pojistku vybrat?

Samozřejmě i tato možnost může nastat. Někdy se situace vyvine tak, že je nutné sáhnout do „železných“ zásob a úspory typu penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění zrušit a peníze si odsud vyzvednout. 

V takovém případě však počítejte nejen s tím, že získáte pouze částku odpovídající podmínkám odbytného, ale navíc budete muset i dodanit vše, co jste si deset let zpětně odečetli z daňového základu (pokud jste tak činili). 

Ve výsledku přijdete o spoustu peněz, proto tento krok rozmýšlejte opravdu pečlivě! Možná byste mnohem méně tratili na dobře nastavené bankovní půjčce nebo P2P úvěru! Je vhodné s chladnou hlavou zvážit různé alternativy a pečlivě si je propočítat.


Zdroje: Zákon o pojišťovnictví / Ministerstvo financí / stránky životních pojišťoven

 
 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více