Vyznáte se v podnikatelských úvěrech? Ukážeme vám, na co který využít

Vyznáte se v podnikatelských úvěrech? Ukážeme vám, na co který využít

Vyznáte se v podnikatelských úvěrech? Ukážeme vám, na co který využít

Podnikatelských úvěrů je na trhu nepřehledné množství. Jsou nabízeny jak bankami, tak nebankovními společnostmi, které prošly sítem ČNB pro poskytování spotřebitelských půjček, ale vždy si musíme být vědomi, že podnikatelské půjčky nabízejí i takové obchodní společnosti, na které ČNB svými pravomocemi nijak nedosáhne. Jinými slovy jsou podnikatelské půjčky džunglí, ve které je potřeba se chvilku pohybovat, než se alespoň trochu zorientujete. Pro začátek se podívejme na typy podnikatelských půjček a na to, které z nich dát v jaké situaci přednost.

Druhy úvěrů na podnikání

O podnikatelských půjčkách se obecně ví, že nejsou určeny na spotřebu (na nákup čehokoliv do domácnosti), nýbrž slouží pro rozjezd, podporu, rozšíření či záchranu podnikání. Vše, co se za ně kupuje, se má pořizovat do firmy, do živnosti. 

Podnikatelské půjčky se dají vyřídit jako účelové nebo bezúčelové. U těch neúčelových nediktuje poskytovatel, na co peníze využít, a ani na jejich použití nedohlíží, takže nedokládáte faktury - peníze jsou opravdu k volnému použití, dokonce i na spotřebu. Jediné, co musíte, je vrátit je, včetně dohodnutých nákladů na půjčku. 

Nicméně je namístě upozornit, že brát si úvěr pro OSVČ v pozici spotřebitele (se živnostenským listem) jen proto, že banka žádost o spotřebitelskou půjčku zamítla, by bylo velkou chybou! Proč chybou? Detaily se dozvíte v našem dalším blogovém článku.

maskot

Pak je tu druhá skupina úvěrů pro podnikatele, a to jsou účelové peníze, se kterými je potřeba zacházet přesně podle způsobu použití stanoveného ve smlouvě. O využití peněz dokládáte poskytovateli faktury a často například i fotodokumentaci, stav realizace může přijet omrknout i odborník banky v oblasti oceňování nebo třeba developingu.

V následujících odstavcích si o každém z výše uvedených druhů ukážeme, k čemu se hodí, co z nich naopak pořídit nelze, jaké mohou být jejich výhody i nevýhody.

 

Provozní úvěr neboli podnikatelský kontokorent neboli profi revolving

Provozní úvěr je nejsnazším řešením pro překonání krátkodobého nedostatku financí. Po tomto úvěru sáhněte, kdykoliv potřebujete dokoupit více materiálu, aby výroba byla pružnější, když chybějí peníze z opožděných plateb faktur, zkrátka když potřebujete v provozu své firmy zafinancovat cokoliv, co slouží k jejímu fungování (nikoliv rozšíření). 

Provozní úvěry bývají často nazývány podnikatelskými kontokorenty či profi revolvingem, protože se většinou jedná o otevřený úvěrový rámec u banky či nebankovní společnosti, ze kterého podnik čerpá, kdykoliv potřebuje krátkodobě něco dofinancovat, ale svoje hotové peníze chce využít jinak, případně se peněz právě vůbec nedostává. Mimochodem, revolving je k mání i pro běžné spotřebitele (samozřejmě nikoliv ten podnikatelský).

Provozní úvěry rozhodně nejsou všude stejné, jejich podmínky i ceny se mezi poskytovateli výrazně liší, proto je vždy pečlivě procházejte. Průměrná splatnost vypůjčené částky je jeden rok (opravdu krátkodobé financování), ale samozřejmě můžete mít více čerpání vedle sebe, dokud nedosáhnete na limit předschváleného zadlužení. Limity začínají na stovkách tisíc a končí na milionech korun.

I provozní půjčka však může fungovat jako úvěr jednorázový a třeba i dlouhodobý. 

Podnikatelský kontokorent (revolving) může být zřízen přímo k podnikatelskému účtu (většinou u banky) anebo funguje i na účtu samostatném (když si vyberete ten nebankovní). Je proto rozdíl v technice splácení, kdy v prvním případě se na splátku může použít jakákoliv přišedší platba, ve druhém případě musíte cíleně splácet převodem.

 

Investiční úvěr

Investičním úvěrem se myslí dlouhodobé financování, kdy plánujete rozšířit podnikání, nakoupit dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, což jsou pozemky, budovy, stroje, vnitřní vybavení provozovny, hardware, software atd., někdy i auta. 

Nejdůležitější vlastností investičního úvěru jsou jeho účelovost a dlouhodobost. Jde o jednorázovou půjčku na pořízení konkrétních věcí. Vše je uvedeno ve smlouvě, též musíte použití peněz dokladovat fakturami, případně alespoň formou znaleckého posudku „před“ a „po“ – podobně jako to známe u některých hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření. 

Splatnost investičních úvěrů se pohybuje i v desítkách let. A poskytovány jsou milionové, až stamilionové částky. Jak poskytnutá částka, tak úročení závisejí samozřejmě i na bonitě firmy, zde je to stejné jako u úvěrů spotřebitelských. Obecně jsou však investiční podnikatelské půjčky levnější než ty provozní, právě díky své účelovosti.

Jak vysoké budou splátky? Naše úvěrová kalkulačka vám to hned prozradí!

 

Leasing

Leasing je v podstatě formou pronájmu, po jehož skončení mohou a nemusejí přejít vlastnická práva k dané věci z pronajímatele na nájemce. Tím se od sebe liší leasing operativní (věc nikdy doopravdy nekoupíte) a finanční (po doplacení je věc vaše). 

Nejčastěji se s ním setkáváme v souvislosti s nákupem vozů, a to jak osobních, tak užitkových a samozřejmě i nákladních, ale často se leasing využívá i k pořízení strojů a dalšího vybavení (movitých věcí i nemovitostí). 

Podnikatel, který si koupí cokoliv na leasing, má pořízenou věc jen půjčenu, a to do doby, než doplatí poslední splátku podle splátkového kalendáře dohodnutého v leasingové smlouvě. Nákup na leasing by šlo sice realizovat i úvěrem investičním, ale u leasingu jsou citelné daňové výhody právě proto, že po celou dobu splácení patří lízovaná věc někomu jinému.

 

Firemní hypotéka

Firemní hypotéka je v podstatě stejná, jak ji známe z oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení, jen s tím rozdílem, že firma nepořizuje stavby a pozemky k účelu bydlení, ale proto, aby v nich nebo na nich podnikala. 

I firemní hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí, ve smlouvě může být přesně dáno, co se pořizuje, vždy je však uvedeno, který majetek se zastavuje. Jek velké procento LTV (hodnoty nemovitosti) bude poskytnuto, záleží jak na přístupu poskytovatele, tak samozřejmě na bonitě firmy a na vývoji cen v dané lokalitě.

Setkáte se jak s hypotékami účelovými, tak s těmi bez uvedení účelu, které můžete využít na cokoliv, za peníze půjčené od věřitele budete ručit právě svou zastavenou nemovitostí (nemovitostí patřící vaší firmě nebo vám coby OSVČ). 

 

Podnikatelská kreditní karta

Business kreditní karty se v podstatě nijak neliší od těch běžných, pro běžné spotřebitele, jejich princip je naprosto stejný. Jsou ale většinou zpoplatněny poměrně vysokými částkami, na druhou stranu dokáží nabídnout spousty zajímavých business bonusů

Z každé platby můžete dostávat zpátky i celkem zajímavé procentní částky (například i 4 %), přičemž na kartě je úvěrový rámec pro firmu mnohem vyšší, než na těch pro spotřebitele. Kreditní karty cílí i na živnostníky. Nutností pro jejich vystavení je mít založen podnikatelský účet.

 

Developerské (projektové) financování

Z názvu je zřejmé, že jde o specializované úvěry pro podnikatele v oblasti realitního trhu. Proč? Protože realitní trh je dlouhodobě perspektivní oblastí pro podnikání, přičemž nezáleží na tom, zda jde o nemovitosti k bydlení nebo k podnikání. 

Důležité ale je, že podnik, který si developerskou půjčku bere, postaví domy k bydlení či objekty určené k podnikání za tím účelem, že je pronajme anebo prodá, nikoliv že je bude sám používat (v tom případě by šlo o investiční úvěr). Podmínky developerských půjček jsou čistě individuální, vždy záleží na posudcích odborníků banky se zkušenostmi v  developingu.

 

Faktoring

V případě faktoringu jde vlastně o postoupení krátkodobých pohledávek třetí straně, kterou bývá banka nebo nebankovní společnost specializující se na faktoring. Splatnost pohledávek nebývá delší než 4 měsíce. Někdy se pro faktoring používají i další pojmy, například zkrácení splatnosti faktur, prodej faktur.

Nejprve je nutné projít schvalováním (schvaluje se nejen samotný podnikatel vystavující faktury, ale i odběratel, ke kterému faktury míří). Jestliže je výsledek kladný, tak poskytovatel faktoringu (věřitel) zaplatí podnikateli 75 – 90 % vystavené faktury ihned poté, co je vystavena. 

Že bude faktura proplacena, si už věřitel pohlídá sám. Zbylá procenta z ceny faktury doputují na účet podnikatele až po uhrazení faktury odběratelem. Poplatky se většinou, stejně jako u pojištění faktur, vypočítávají jako procentuální podíl z hodnoty faktury. 

Ve skutečnosti se sice nejedná o půjčku, ale faktoring se i tak řadí mezi možnosti firemního financování z cizích prostředků. Výhodou je plynulejší cash-flow, ovšem i možnost nastavení delší splatnosti faktur (třeba až na výše zmíněné čtyři měsíce), aniž by to tok peněz v podniku jakkoliv ohrozilo. Nutno dodat, že faktoring je určen spíše větším společnostem a často se uzavírá na delší dobu. 

Možná jste v této souvislosti narazili i na tzv. forfaiting. V tomto případě se jedná spíše o mezinárodní financování v podobě odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek vysoké hodnoty, splatnost může být až několik let.

 

Zakázkové financování

Jde o úvěry určené k profinancování jednotlivých významných zakázek firmy, jejichž realizace vyžaduje více peněz, než na co podnik právě má, případně náklady na zakázku dokonce převyšují rámec provozního úvěru. V tomto případě už se jedná o tzv. prémiové finanční služby, často určené spíše pro velké firmy.

 

Financování nákupů obchodních podílů

Další ze skupiny účelových půjček. Tentokrát se poskytuje na zaplacení nákupu obchodního podílu v jiné společnosti. Vždy samozřejmě po schválení jak samotného kupujícího, tak i společnosti, ve které se podnikatel chystá daný podíl koupit.

 

Odkupy z konkurzu

Slovo konkurz nám sice většinou nahání husí kůži, ale ve světě firem často znamená novou šanci s přicházejícím novým managementem. Noví manažeři často přinášejí nové zakázky, které je potřeba profinancovat zvenčí, aby bylo možné je realizovat. Odkupy z konkurzu se samozřejmě plánují až na dobu, kdy dojde konkurzem k očištění podniku od dluhů.

 

Refinancování a konsolidace závazků

Stejně jako refinancování spotřebitelských úvěrů slouží refinancování firemních závazků k vyřízení nové a výhodnější půjčky, pomocí níž se splatí ta stávající, podnikatel poté splácí nový úvěr s novými (a logicky) i lepšími podmínkami – jinak by refinancování nemělo smysl. Co je lepší podmínkou, si musí podnikatel stanovit sám. Většinou cena, ale často i možnost snížit splátky a rozložit je do delšího období.

Jestliže se takovýmto způsobem sloučí několik původních úvěrů do jednoho nového, hovoříme již o jejich konsolidaci. Jak konsolidaci, tak refinancování podnikatelských úvěrů se podrobněji věnujeme v tomto článku.

 

Individuální úvěry

Speciální kategorií jsou individuální úvěry poskytnuté za účelem financování individuálních potřeb dané firmy. Takové půjčky bývají účelové a jsou samozřejmě poskytovány za individuálních podmínek, nastavených vždy podle konkrétního obchodního případu, tedy výše a účelu financování, bonity žadatele.

 

Úvěr se zárukou Evropského investičního fondu

Specialitou na trhu s podnikatelskými půjčkami pak jsou úvěry se zárukou Evropského investičního fondu (EIF). Poskytují se jako finanční pomoc pro malé a střední podniky, tedy do maximálně 250 zaměstnanců. Půjčka je účelová i neúčelová a slouží k rozvoji žadatelské firmy. 

Finance poskytuje banka. Role Evropského investičního fondu spočívá právě v záruce, jinými slovy, když byste coby příjemci úvěru neměli na splácení, bance peníze vynahradí právě EIF. Díky této podpoře ze strany EIF jsou banky ochotny poskytnout žadatelům lepší podmínky pro financování, což obecně zlepšuje přístup k financování sloužícího zejména k realizaci firemních investic, ale využít se dá i jako půjčka provozní.

Tip: Vždy se vyplatí mít přehled o svýh dluzích, nejlépe skrze registry dlužníků. Výpis si můžete pořídit online - a my jsme pro vás připravili fotonávody jak na to, krok za krokem: Bankovní a nebankovní registr, SOLUS, Exekuční rejstřík a Insolvenční rejstřík

maskot
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná

Půjčka v hotovosti na benzínce nebo trafice

23.05.2024

Půjčky

Potřebujete rychle hotovost? Zvažujete půjčku na benzínce nebo v trafice? Jde sice spolehlivý zdroj peněz, ale vybírá si svou daň. Na co dá největší pozor?

Půjčka pro dlužníky

07.05.2024

Půjčky

Konsolidace, refinancování, půjčka pro zadlužené - každá z těchto půjček pro dlužníky může být dobrým řešením, ale je důležité k ní přistupovat s rozvahou