/data/hyperfinance.cz/multimedia/images/PZP.png

Co kryje povinné ručení a na co se nevztahuje

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla musí mít uzavřené každé vozidlo, jenž je provozováno nebo odstaveno na pozemních komunikacích. Co všechno povinné ručení, jak se také toto pojištění nazývá, vlastně kryje? A na co se nevztahuje?

Co kryje povinné ručení

Jednoduše lze uvést, že kryje škody na majetku a zdraví jiné osoby. Pojišťovny nabízejí povinné ručení v různých úrovních, které poskytují odlišnou výši pojistného plnění. Mezi základní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hlavně patří:

  • škody na zdraví (bolestné, pobyt v nemocnici, náklady na léčbu apod.)
  • škody na životě (v případě úmrtí jiné osoby)
  • škody na majetku (nejenom vozidel, ale i jakéhokoliv dalšího majetku – např. ploty, sloupy atd.)
  • škody spojené s ušlým ziskem
  • výdaje na odstranění dopravní nehody

Na co se povinné ručení nevztahuje

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že povinné ručení nelze uplatnit na jakoukoliv škodu vlastníka vozidla – pojistníka. Pokud chce majitel vozu uplatnit škodu na svém majetku, zdraví nebo životě, musí mít sjednané jiné pojištění. V souvislosti s vozidlem jde nejčastěji o havarijní pojištění.

Povinné ručení se ovšem nemusí vztahovat ani na škody způsobené jiné osobě. K tomu může dojít ve specifických případech, které určuje pojistná smlouva a hlavně předmětný zákon. Jedná se zejména o tyto případy:

  • úmyslné způsobení škody
  • neoprávněné použití vozidla
  • vozidlo nebylo způsobilé k provozu po technické stránce
  • řidič se odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol

Na co si dát ještě pozor

Při uzavírání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla se vyplatí nejenom sledovat rozsah pojištění po obsahové stránce, ale i finanční. Výše pojistného je totiž nabízena v několika skupinách pojistného plnění, které se výrazně liší. Největší riziko hrozí v oblasti škody na zdraví a životě. Od roku 2014 se toto odškodnění stanovuje individuálně. Navíc uznané částky za způsobené škody na životě a zdraví rok od roku rostou. Ovšem podcenit nelze ani škody na majetku, jelikož se na silnicích objevují stále dražší auta.

Proto by měl každý pečlivě zvážit, zda mu stojí úspora několika stokorun za to, že bude mít uzavřené povinné ručení na výrazně nižší limity pojištění.