Jak se projevil rok 2022 u žádostí o půjčku? Srovnali jsme leden 2022 a 2023

Jak se projevil rok 2022 u žádostí o půjčku? Srovnali jsme leden 2022 a 2023

Lenka Rutteová   Publikováno 19.04.2023 Analýza| Půjčky

Jak se projevil rok 2022 u žádostí o půjčku? Srovnali jsme leden 2022 a 2023

Půjčky jsou oblastí, která na změny ekonomické situace v zemi reaguje někdy až nečekaně citlivě. Je tak zajímavé sledovat rok ve společnosti pohledem půjček. Podívali jsme se na meziroční změnu, která nastala během roku 2022. Roku plného inflace, obav o energie, o práci i z přelévání ukrajinského konfliktu dále do Evropy. Zároveň roku, kdy jsme jako společnost neváhali věnovat spoustu úsilí i prostředků lidem postiženým tímto konfliktem.

Odkud máme data?

Data k porovnání pocházejí z vnitřního systému společnosti Bezvafinance.cz. Společnost provozuje online srovnání půjček a je zprostředkovatelem spotřebních půjček. Spolupracuje s bankami i s nebankovními společnostmi - výhradně se společnostmi licencovanými k poskytování spotřebitelského úvěru a zapsanými v seznamu regulovaných subjektů

 

Meziroční změna v žádostech o půjčku přicházejících z jednotlivých krajů

Srovnávanými měsíci pro meziroční komparaci budou leden 2023 a leden 2022. Podíváme především na změny v rozložení odeslaných žádostí napříč republikou. Ve kterém kraji se o půjčky žádalo v lednu 2023 častěji než v lednu 2022? Ve kterém kraji bylo vyplněno procentuálně více žádostí o půjčku, než je podíl obyvatelstva kraje na celkovém počtu obyvatel ČR? Odpovědi na obě otázky jsme vměstnali do tabulky 1. Dodejme, že zájemci o úvěr vybírali z tohoto portfolia půjček.

 

Tabulka 1: Podíly odeslaných žádostí o půjčku v jednotlivých krajích ČR, v lednu 2022 a lednu 2023, a jejich procentuální meziroční změna, v porovnání s podílem počtu obyvatel krajů na celé ČR

KrajPodíl odeslaných žádostí z kraje v lednu 2022Podíl odeslaných žádostí z kraje v lednu 2023 Meziroční změna leden 2022 - leden 2023Podíl obyvatel kraje na celkovém počtu obyvatel ČR
Hlavní město Praha

8,5 %

7,8 %

-8 %

12,1 %

Jihomoravský kraj

8,7 %

9,9 %

+14 %

11,3 %

Jihočeský kraj

6,1 %

5,6 %

-8 %

6 %

Karlovarský kraj

3,9 %

3,5 %

-9 %

2,7 %

Kraj Vysočina

3,6 %

3,6 %

0 %

4,8 %

Královéhradecký kraj

5,4 %

5,2 %

-3 %

5,2 %

Liberecký kraj

5,0 %

4,6 %

-8 %

4,2 %

Moravskoslezský kraj

13,5 %

13,1 %

-4 %

11,2 %

Olomoucký kraj

5,6 %

6,3 %

+12 %

5,9 %

Pardubický kraj

4,8 %

5,1 %

+5 %

4,9 %

Plzeňský kraj

6,8 %

5,8 %

-15 %

5,5 %

Středočeský kraj

11,9 %

13,5 %

+14 %

13,2 %

Zlínský kraj

3,9 %

4,0 %

+1 %

5,4 %

Ústecký kraj

12,3 %

12,0 %

-3 %

7,6 %

Zdroj: ČSÚ, Bezvafinance.cz, upraveno v redakci

Tabulka 1 ukazuje nejen změnu v čase, ale také rozdílné zvyky obyvatel jednotlivých krajů. Pokud by byly všude stejné, procentuální podíl počtu obyvatel by byl podobný podílů počtu obyvatel kraje (vzhledem k celkovému počtu obyvatel v ČR) na celkovém počtu odeslaných žádostí. Ale není tomu tak.

Z tabulky plyne, že například v Praze, na Zlínsku, v Jihomoravském kraji, či na Vysočině se o půjčky žádá méně často než na Ústecku, Karlovarsku či v kraji Moravskoslezském. U zbývajících krajů jsou si proporce (v podobě podílu na celkovém počtu obyvatel i na celkovém počtu zaslaných žádostí) dost podobné.

 

Meziroční změna v průměrné požadované částce v krajích ČR

Zůstaňme ještě u krajů a pohledu na meziroční změnu v nich. Nahlédneme, jak se změnila průměrná požadovaná částka půjčky mezi lednem 2022 a lednem 2023. Jak vidíte z tabulky 2, ve všech krajích se mezi ledny obou sledovaných let snížila. V některých z krajů dokonce téměř o polovinu (Jihomoravský kraj, Vysočina a Ústecký kraj).

 

Tabulka 2: Meziroční změna v průměrné požadované částce půjčky, leden 2022 a leden 2023

KrajPrůměrná požadovaná částka v Kč, leden 2022Průměrná požadovaná částka v Kč, leden 2023Meziroční změna
Hlavní město Praha

52 535

36 526

-30 %

Jihomoravský kraj

59 934

30 392

-49 %

Jihočeský kraj

54 997

35 657

-35 %

Karlovarský kraj

48 855

30 376

-38 %

Kraj Vysočina

60 103

31 846

-47 %

Královéhradecký kraj

57 403

36 009

-37 %

Liberecký kraj

47 140

29 574

-37 %

Moravskoslezský kraj

47 691

34 853

-27 %

Olomoucký kraj

45 495

36 833

-19 %

Pardubický kraj

55 275

36 090

-35 %

Plzeňský kraj

56 813

35 432

-38 %

Středočeský kraj

57 770

38 909

-33 %

Zlínský kraj

55 581

37 927

-32 %

Ústecký kraj

51 477

29 050

-44 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

V průměru poklesla požadovaná částka o třetinu (36 %). Nejnižší poklesy můžeme vidět v krajích Olomouckém, Moravskoslezském a v Praze. Na změně se pravděpodobně podílel nárůst potřeby uhradit zvýšené náklady provozu domácností. Snížením reálných příjmů domácností se snížilo i zadlužování na nákladnější nákupy, typicky vybavení do domácnosti či ojeté auto. O tomto trendu svědčí i pozorovaný pokles spotřeby domácností, viz data ČNB.

 

Věk žadatelů zůstává v obou letech podobný

Změnila se nějak věková struktura žadatelů o spotřební půjčku? Tady je odpověď negativní: nikoliv. V obou sledovaných měsících zůstala víceméně podobná, jak ukazuje tabulka 3. Jak v lednu 2022, tak v lednu 2023 si o půjčku nejčastěji žádali mladí lidé do 29 let, v lednu 2023 byl jejich procentuální podíl dokonce ještě o něco vyšší než v lednu 2022. Nejméně často v obou sledovaných měsících zaslali žádost o úvěr lidé ve věku nad 50 let.

 

Tabulka 3: Věková struktura žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Věk žadatele o půjčkuPodíl věkové skupiny na celkovém počtu žadatelů, leden 2022Podíl věkové skupiny na celkovém počtu žadatelů, leden 2023
18 - 29 let

40 %

42 %

30 - 39 let

28 %

29 %

40 - 49 let

17 %

16 %

50 - 59 let

9 %

8 %

60+ let

5 %

5 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

 

Jak se u žadatelů změnila struktura příjmů mezi lednem 2022 a lednem 2023

Podívejme se, jaká změna nastala mezi ledny obou srovnávaných let u rozzložení žadatelů do skupin podle zdroje jejich příjmů. Na první pohled je značný úbytek ve skupině zaměstnanců na trvalý pracovní poměr a naopak nárůst ve skupině osob s částečným úvazkem nebo v důchodu.

Mírně poklesl zájem ze strany lidí, kteří své příjmy zařadili do kategorie “bez stálého / pravidelného příjmu”. Ale stále tvoří značnou část žadatelů. Dodejme, že v této skupině najdeme osoby na sociálních dávkách, na mateřské/rodičovské dovolené, dokonce i (dospělé) studenty. Právě studentům například banky už nějaký čas nabízejí studentské půjčky v podobě povoleného přečerpání nebo kreditních karetO třetinu se zvýšil podíl žadatelů s vlastní výdělečnou činností. Konkrétní čísla jsme zanesli do tabulky 4.

 

Tabulka 4: Typy příjmu žadatelů o půjčku v lednu 2022 a v lednu 2023, jejich podíl na celkovém počtu žadatelů

Typ příjmu žadatele o půjčkuPodíl skupiny s daným příjmem na celkovém počtu žadatelů, leden 2022Podíl skupiny s daným příjmem na celkovém počtu žadatelů, leden 2023
zaměstnání na TPP

67 %

61 %

zaměstnání na částečný úvazek

2 %

5 %

OSVČ

6 %

8 %

Důchod

4 %

8 %

bez stálého / pravidelného příjmu

21 %

18 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

 

Jak se meziročně změnily příjmy žadatelů

Z pohledu poskytovatelů půjček jsou důležité též údaje o výši příjmu, nejen o jeho zdroji. Jak se změny roku 2022 promítly do meziročního srovnání mezi lednem 2022 a lednem 2023? Klesl podíl žadatelů s příjmem do 20 a do 30 tisíc Kč. Naopak narostla skupinka těch, co žádají o půjčku s příjmem mezi 30 a 40 tisíci Kč měsíčně. Detaily přináší tabulka 5.

 

Tabulka 5: Příjmová struktura žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Příjem žadatele o půjčkuProcentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2022Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2023

<19 999 Kč

31 %

28 %

20 000 - 29 999 Kč

42 %

39 %

30 000 - 39 999 Kč

17 %

20 %

40 000 - 49 999 Kč

5 %

7 %

50 000 - 59 999 Kč

2 %

3 %

>60 000 Kč

2 %

3 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Překvapivě může vyznít i fakt, že se zvýšily podíly žadatelů ve skupinách s příjmy do 50, do 60 a nad 60 tisíc Kč. Sice jen minimálně, ale šlo o nárůst, nikoliv o pokles. Lidé pravděpodobně chtějí předstihnout inflaci - a tak i osoby s vyššími příjmy začaly častěji žádat o půjčku, možná určenou na nákup spotřebičů či jiného vybavení do bytu. V takových situacích se půjčka vyplatí, neboť se mohou náklady na úvěr pokrýt právě budoucí inflací.

 

Jak se u žadatelů meziročně změnila výše příjmů ze zaměstnání?

Vyčleňme ještě příjmy ze zaměstnání a rozdělme do stejných příjmových skupin. Jak se situace vyvinula u zaměstnanců? Významně klesl podíl žadatelů o úvěr s měsíčním příjmem do 20 tisíc korun, dokonce o více než polovinu (z 23 % na 11 %). Pokles v této příjmové skupině může být způsoben navýšením minimální mzdy, a od ní odvozené mzdy zaručené. Od ledna 2023 se většina zaměstnanců pracujících na plný úvazek dostane s výplatou nad 20 000 Kč. A lidé s příjmy ze zaměstnání na TPP tvoří cirka ⅔ všech žadatelů o půjčku.

 

Tabulka 6: Příjmová struktura zaměstnanců coby žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Příjem zaměstnance - žadatele o půjčkuProcentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2022Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2023

<19 999 Kč

23 %

11 %

20 000 - 29 999 Kč

50 %

50 %

30 000 - 39 999 Kč

20 %

28 %

40 000 - 49 999 Kč

5 %

7 %

50 000 - 59 999 Kč

2 %

2 %

>60 000 Kč

1 %

1 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

 

Zvýšení jsme zaznamenali u příjmové skupiny mezi 30 a 40 tisíci korunami, drobné zvýšení i u skupiny zaměstnanců s příjmem mezi 40 a 50 tisíci Kč měsíčně. Tomu odpovídá i růst průměrné a mediánové mzdy v ČR za rok 2022.

Zatímco koncem roku 2021 evidoval Český statistický úřad průměrnou mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve výši 40 135 Kč, koncem roku 2022 už to bylo 43 412 Kč. Medián mezd koncem roku 2021 činil 34 360 Kč, koncem roku 2022 již 37 463 Kč. Podrobně rozepsané údaje opět vidíte v tabulce, tentokráte s číslem 6.

Zdražení energií a celoplošná inflace se podepsaly na vykazovaných výdajích

Během roku 2022 nebývale zdražily energie. Narozdíl od ostatních států EU se česká vláda nepostarala o zachování cen energií na únosné úrovni. A přestože plyn do aut je cenově zpátky na cenách před ukrajinskou krizí, domácnosti platí za dodávky plynu trojnásobek předkrizové ceny. O elektřině ani nemluvě.

Že i ceny produktů a služeb se odvíjejí od energií, netřeba zdůrazňovat. A jak se skokové zdražení promítko do výdajů žadatelů o půjčku? Významně. Ostatně, podívejme se na souhrnná čísla do tabulky 7.

 

Tabulka 7: Výdajová struktura žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Výdaje zaměstnance - žadatele o půjčkuProcentuální zastoupení výdajové skupiny, leden 2022Procentuální zastoupení výdajové skupiny, leden 202

<7 999 Kč

52 %

3 %

8 000 - 10 999 Kč

20 %

37 %

11 000 - 13 999 Kč

13 %

20 %

14 000 - 16 999 Kč

9 %

19 %

17 000 - 19 999 Kč

3 %

7 %

>20 000 Kč

4 %

15 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Údaje v tabulce jsou na první pohled až neuvěřitelné. Takto významná změna v nákladech na živobytí, a to během 12 měsíců! Zatímco největší díl žadatelů spadal v lednu 2022 do výdajové skupiny do 8 000 Kč, v lednu 2023 se většina z této skupina přelila do výdajů o 3 - 6 tisíc Kč vyšších.

A tohle se nedělo pouze ve skupině do 8 000 Kč. Ve všech ostatních (vyšších) výdajových skupinách je patrný nárůst podílu jejich “členů”. Zatímco nad 20 000 Kč měsíčně měly v lednu 2022 výdaje jen zhruba 4 % žadatelů, v lednu 2023 už to bylo 15 % žadatelů. Skupina zečtyřnásobila svou velikost!

A co je (pro české domácnosti) nejhorší: nad 20 000 Kč měsíčních výdajů se musela přesunout nejen celá skupina žadatelů s původními výdaji mezi 17 a 20 tisíci korunami, ale i (bez jednoho procentního bodu) celá skupina žadatelů s výdaji mezi 14 a 17 tisíci korunami!

 

Jak to měli žadatelé o půjčku s exekucemi? Změna se nekonala

Na závěr zavítejme do světa exekucí. Jak zájemci o úvěr odpovídali na otázku ohledně exekucí? Měli možnost zvolit, že exekuci mají, nemají nebo že jim již dorazilo rozhodnutí o exekuci, a nyní mají měsíc na její uhrazení (v tabulce označeno jako „v přípravě“). Podrobnosti uvádí tabulka 8.

 

Tabulka 8: Podíl žadatelů s exekucí, bez exekuce a s připravovanou exekucí v lednu 2022 a lednu 2023

Exekuce v době vyplňování žádosti o půjčkuProcentuální zastoupení skupiny, leden 2022Procentuální zastoupení skupiny, leden 2023

v přípravě

5 %

5 %

ne

90 %

90 %

ano

5 %

5 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

 

Exekuci v době vyplňování žádosti nemělo 90 % žadatelů, a to v obou sledovaných měsících. 5 % žadatelů v exekuci bylo a u dalších 5 % se čekalo na zahájení exekuce. Meziroční změnu (v podílu) nevypozorujeme žádnou. Zda v dalších měsících zaznamenáme rostoucí trend v počtu zájemců o půjčku v exekuci, stěží odhadnout.

Zdroje: Bezvafinance.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více