Půjčky pro cizince? Víme, jaké možnosti mají

Lenka Rutteová     Publikováno 22.09.2017  Rada | Půjčky

Půjčky pro cizince? Víme, jaké možnosti mají

Jednou ze základních podmínek pro získání půjčky je bydliště nebo trvalý pobyt na území České republiky. Co když ale potřebuje peníze navíc cizinec, který zde má pouze přechodný pobyt? Existuje nějaká šance na získání úvěru? Podívali jsme se této problematice na kloub a přinášíme praktické informace.

Půjčka u banky i nebankovní instituce

Půjčky pro cizince dnes již nabízejí jak banky, tak nebankovní instituce. Mnoho osob se mylně domnívá, že získat takovou půjčku je složité. Opak je ovšem pravdou. Proces vyřízení žádosti o půjčku pro cizince se od toho klasického nijak zásadně neliší. Rozdílné jsou pouze dokumenty, které musí cizinec doložit. Proto je dobré si je přichystat už předem a zbytečně se nezdržovat jejich sháněním v průběhu procesu vyřizování.

Co všechno musí dokládat cizinec?

  • mezinárodní řidičský průkaz
  • pas
  • zmíněné povolení k pobytu (trvalému nebo přechodnému)
  • rozhodnutí o udělení víza (v některých případech)

Pokud jsou cizinci již řádnými občany ČR (držiteli cestovního pasu ČR nebo občanského průkazu), pak pro ně platí v zásadě stejná pravidla jako pro rodilé Čechy. V zásadě tak věřiteli dokládají dva doklady totožnosti a potvrzení o příjmech (je-li vyžadováno).

Komplikace, které mohou nastat

Velmi důležitá je i doba, po kterou má cizinec povolení k pobytu na území ČR. Tato doba musí být delší než splatnost sjednaného úvěru. Pokud by byla kratší, společnost žádost o půjčku zamítne. Samostatnou kapitolou je i potvrzení o příjmech, které může cizinci vystavit zaměstnavatel.

Jestliže u nás cizinec podniká, bude potřeba přiložit i povolení pro provozování dané činnosti, popř. u zaměstnanců zahraničních firem také český překlad pracovní smlouvy. Sehnat všechny tyto dokumenty ale zbytečně prodlužuje dobu nutnou pro získání půjčky. Jako jistá alternativa se tudíž nabízí půjčky bez dokládání příjmu. Zákon sice věřiteli ukládá příjem žadatele prověřit, může tak učinit skrze své vlastní databáze, čímž se zkracuje doba nutná pro vyřízení žádosti.

Náš tip: Nezapomeňte se pojistit při cestách do zahraničí. Doporučujeme vám výhodné cestovní pojištění Direct.


Bez příjmu nebo se záznamem v registru vám nikdo nepůjčí

Pro cizince, stejně jako pro osoby bydlící na území ČR, platí stejné podmínky. Pokud například cizinec žádá o úvěr v bance, ale bankovní úředník zjistí, že má záznam v registru dlužníků, půjčku mu z pochopitelných důvodů neschválí. Velmi obdobná situace může nastat také v případě nepravidelného či nedostatečného příjmu.

Jestliže se dostanete do podobné situace, jsou jistou alternativou půjčky u nebankovní společnosti. Jejich podmínky totiž bývají mnohem benevolentnější a záznam v registru nemusí být překážkou. Pro více informací o nebankovních půjčkách prozkoumejte tuto sekci.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více